Eşanjör Seçimi ve Isı Transfer Teorisi

ISITICI AKIŞKANLAR
SOĞUTUCU AKIŞKANLAR
BUHAR
SICAK SU
KIZGIN YAĞ
JEOTERMAL SU
SICAK HAVA………
ŞEBEKE USYU
KULE SUYU
SOĞUTMA GRUPLARI
KUYU SUYU
DENİZ SUYU
HAVA
R-22 GAZI………….

• Isı enerjisi her zaman sıcak akışkandan soğuk akışkana transfer edilir.
• Akışkan sıcaklıkları arasında mutlaka fark olmalıdır.
• Verilen ısı = Alınan ısı ( Kayıplar hariç tutulursa !!! )


ISI TRANSFER FORMÜLLERİ :

Q = m . C . DT

Q = k . A . LMTDToplam Isı transfer katsayısı :  k ile gösterilir. Anlamı ise kullanılan eşanjör cinsine, akışkanın yapısına, kirlilik oranına, plaka dizaynından ötürü oluşan dirence ve debiye karşı oluşan direncin ölçüsüdür. Birimi ise W / m2 deg.C veya kcal / h.m2.degC

–Borulu eşanjörlerde su su için 1,000 – 1,500

–Plakalı Eşanjörler su su için 7,000 – 9,000

Buradaki notasyonlar ise şöyledir :

Q = m . C . DT

Q = k . A . LMTD

– Q = Isı yükü ( Kapasite )……  kW
– m = Kütlesel debi ……………..   Kg/s
– cp = Özgül ısı …………………..    kJ/kg.degC
– DT = Sıcaklık farkı …………….  degC
– k = Toplam ısı transfer katsayısı……..  W/m2 degC
– A = Isı transfer alanı     ……………..   m2
– LMTD = Logaritmik sıcaklık farkı

ISI TRANSFERİNDE NE NEDİR ?

Q : ISI YÜKÜ ( KAPASİTE ): Transfer edilecek olan enerji miktarıdır. Birimi kcal/h , kW, Mcal/h………

LMTD: LOGARİTMİK SICAKLIK FARKI : Eşanjörün boyutunu belirleyen en önemli parametredir. Formülü ise;

LMTD= (DT1 – DT2) / ln (DT1/DT2)

T1 : Giriş Sıcaklığı ( Sıcak taraf )
T2 : Çıkış Sıcaklığı ( Sıcak taraf )
T3 : Giriş Sıcaklığı ( Soğuk taraf )
T4 : Çıkış Sıcaklığı ( Soğuk taraf )
DT1 : T1-T4
DT2 : T2-T3

Termal Uzunluk : Bir akışkanın sıcaklık farkı ile LMTD arasındaki ilişkiyi belirten değerdir. Formülü ise ; q = D  T / LMTD

Yoğunluk : Birim hacimdeki kütle miktarıdır. Birimi ise kg / m3 veya kg / dm3…….Formülü ise r = m / v

Debi : Birim zamanda birim kesitten geçen akışkan miktarıdır. Debi, kütlesel debi ( kg / h…) veya hacimsel debi ( m3 / h……) olabilir.  Hacimsel debiyi, kütlesel debiye çevirmek için, hacimsel debi akışkanın yoğunluğu ile çarpılır.

Basınç Düşümü : Akışkanın eşanjöre giriş ve çıkışındaki manometrik basınç farkıdır. Basınç düşümü ile plaka sayısı ters orantılıdır. Birimi ise mss veya kPa’dır.   ( 1 bar @ 10 mss @ 100 kPa ‘dır.)

Kirlenme :  Kirlenme 2 şekilde ifade edilebilir. Kirlenme toleransı Rf  ile gösterilir. Anlamı ise, yüzdesel olarak ısı transfer alanı fazlalığıdır. Birimi m2 ‘dir. Kirlenme faktörü ise,  m2 degC/W veya  m2 h ° C / kcal birimleriyle ifade edilen bir katsayıdır. Örnek vermek gerekirse; 15% veya 0,000025 m2  gibi.   

Özgül Isı ( cp ) : Bir maddenin 1 kg’ ını 1 °C ısıtmak amacıyla verilmesi gereken enerji miktarıdır. Birimi ise  kJ / kg °C  ‘dir.

Viskozite : Bir akışkanın bir yüzeyde akabilme yeteneğidir. Birimi ise centipoise (cP ) veya centistokes ( cSt ) ‘ tur.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.